Uppförandekod

Vår uppförandekod innehåller ett antal principer som beskriver hur vi som medarbetare på Hemsö förväntas agera i våra yrkesroller.

Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Det betyder att vi ska agera på ett etiskt och professionellt sätt och möta alla människor med respekt. Vi ska upprätthålla långsiktiga relationer med företagets intressenter och upprätthålla hög affärsmoral i verksamheten.

Vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. När vi har ett öppet klimat där vi som arbetar vågar diskutera, reagera och agera får vi också en arbetplats där vi trivs och mår bra.