Hemsögåvan

Ibland får vi på Hemsö vetskap om initiativ eller förbättringsmöjligheter som ligger utanför vårt ansvarsområde som hyresvärd. Initiativ som vi gärna stöttar.

Syftet med Hemsögåvan

Därför har vi inrättat Hemsögåvan vars syfte är att underlätta och berika vardagen för människor som vistas i våra fastigheter. Hemsögåvor kan även delas ut i samband med invigningar i Hemsös fastigheter.

Kriterier för att ansöka om en Hemsögåva

  • Hemsögåvan ska gå till verksamheter och grupper av individer i Hemsös fastigheter
  • Hemsögåvan ska vara utanför Hemsös ordinarie verksamhet (t ex inte ersätta renovering)
  • Hemsögåvan ska inte ersätta socialbidrag till individer
  • Hemsögåvan ska inte ersätta vad hyresgästens normalt själv bekostar med egna medel
  • Hemsögåvan består primärt i en upplevelse, en måltid eller i mänskligt stöd (coaching, bearbetning, kontakt etc.). 

Hemsögåvan 2020

För 2020 vill vi bidra med en gåva till verksamheter inom äldreboende. Vi vill stödja förslag som kan bli ett värdefullt inslag i den dagliga verksamheten.

I ansökan till Hemsögåvan ska följande framgå i mejlet:

Beskrivning av projektet eller initiativet du vill att vi ger ett bidrag till. Max 10 meningar.

Hur stor gåva behövs för att göra skillnad? (dvs, hur mycket pengar ansöker ni om och gärna med en verifiering på beloppet?)

Vem är kontaktperson för gåvan? Namn, telefon och adress.

Vilken Hemsöfastighet arbetar du på?

Ansökan skickas till hemsogavan@hemso.se  senast 2020-04-29. Vinnande ansökningar meddelas under v. 21.

Välkommen med din ansökan!

 
Polisnallen, till barn som besöker
Polisen i Norrköping

 

Tidigare års Hemsögåvor

Hemsögåvan 2019 gick till olika ändamål för verksamheter inom rättsväsende och vård- och omsorg.

 Vilka som fått tidigare års Hemsögåvor hittar du här.