Hemsögåvan

Ibland får vi på Hemsö vetskap om initiativ eller förbättringsmöjligheter som ligger utanför vårt ansvarsområde som hyresvärd. Initiativ som vi gärna stöttar.

Därför har vi inrättat Hemsögåvan vars syfte är att underlätta och berika vardagen för människor som vistas i våra fastigheter. Hemsögåvor kan även delas ut i samband med invigningar i Hemsös fastigheter.

Kriterier för att ansöka om en Hemsögåva

 • Hemsögåvan ska gå till verksamheter och grupper av individer i Hemsös fastigheter
 • Hemsögåvan ska vara utanför Hemsös ordinarie verksamhet (t ex inte ersätta renovering)
 • Hemsögåvan ska inte ersätta socialbidrag till individer
 • Hemsögåvan ska inte ersätta vad hyresgästens normalt själv bekostar med egna medel
 • Hemsögåvan består primärt i en upplevelse, en måltid eller i mänskligt stöd (coaching, bearbetning, kontakt etc.). 

Hemsögåvan 2022

Hemsögåvan 2022 har delats ut till skol- och utbildningsverksamheter och kommer att användas till investeringar av olika slag som såväl personalen som barnen/eleverna kommer att ha glädje av.

 • Fröken Floras Förskola, Linköping – extrasatsning på barns språkutveckling

 • Innovitaskolan, Hisingsbacka – bättre utevistelser med pingisbord och utemöbler

 • Mariedalsskolan, Vänersborg – robust trehjuling från Skeppshult

 • Björkhöjdsskolan, Borås – tält för avslutningar och uppträdanden

 • Lidmanska gymnasiet, Västerås – teater och förtäring till elever och lärare

 • Lövängens förskola, Västerås – pedagogiska utelådor

 • Kastanjens förskola; Norlandia, Lund – vattentunnor och lekhus

 • Öppna förskolan, Gränna – uteleksaker för mer stimulerande utemiljö

 • Montessoriförskolan Lekloftet, Lund – sommarfest för lärare, föräldrar, barn och styrelse

 • Sandbyhovsskolan Norrköping – glass till elever och lärare på Sandbyhovsdagen

 • Borås kommun, grundskola – sandlåda och ett utekök för lek

 • Thoren innovation School, Malmö/Lund – fysiska spel för att stärka sociala relationer

 • Förskolorna Pumpkällargården, Viskafors – picknickbord och bänkar för utevistelser

 • Ulna skola, Alingsås – växthus till gården

 • Kunskapsskolan, Täby – odlingsmöjligheter för NO-undervisning.


Tidigare års Hemsögåvor

Hemsögåvan 2021 gick till verksamheter inom vård- och äldreboende. Många hade ett tungt år med anledning av pandemin och därför var gåvan extra välkommen. 

Vilka som fått tidigare års Hemsögåvor hittar du här >>

 

Hemsögåva rund bild.jpg