Hemsögåvan

Ibland får vi på Hemsö vetskap om initiativ eller förbättringsmöjligheter som ligger utanför vårt ansvarsområde som hyresvärd. Initiativ som vi gärna stöttar.

Syftet med Hemsögåvan

Därför har vi inrättat Hemsögåvan vars syfte är att underlätta och berika vardagen för människor som vistas i våra fastigheter. Hemsögåvor kan även delas ut i samband med invigningar i Hemsös fastigheter.

Kriterier för att ansöka om en Hemsögåva

 • Hemsögåvan ska gå till verksamheter och grupper av individer i Hemsös fastigheter
 • Hemsögåvan ska vara utanför Hemsös ordinarie verksamhet (t ex inte ersätta renovering)
 • Hemsögåvan ska inte ersätta socialbidrag till individer
 • Hemsögåvan ska inte ersätta vad hyresgästens normalt själv bekostar med egna medel
 • Hemsögåvan består primärt i en upplevelse, en måltid eller i mänskligt stöd (coaching, bearbetning, kontakt etc.). 

Hemsögåvan 2019

För 2019 vill vi bidra med en gåva till verksamheten inom rättsväsende och vård- och omsorg. Vi vill stödja förslag som kan bli ett värdefullt inslag i den dagliga verksamheten. Mottagare av årets gåva är:

 • Myrbergska gården, Uppsala - bidrag till blomlådor och slangvinda
 • Bernadotte äldreboende, Uppsala - bidrag till parkbänk
 • Altplatsens äldreboende, Västra Frölunda - bidrag till båtutflykt
 • Bjöla äldreboende, Västra Frölunda - bidrag till Immu, ett verktyg för sinnesstimulering
 • Höganäs vårdboende, Uppsala -  bidrag till pergola
 • Sanatorievägen gruppboende, Gävle - bidrag till växthus
 • Vallongatan gruppboende, Gävle - bidrag till växthus
 • Sandbyhovsgatans gruppboende, Norrköping - bidrag till julbord och hyra av minibuss
 • Polishuset, Norrköping - bidrag till inköp av nallar för barn som besöker receptionen
 • Närhälsan BVC, Fristad - bidrag till fotografering av barnbilder till väntrum
 • Sörmarksgatans gruppboende, Borås -  bidrag till odlingslådor
 • Folktandvården, Norrköping - bidrag till äventyrsupplevelse med bl a teambuilding
 • Jönköpingsvägens psykiatriboende, Ulricehamn - bidrag till Pizzeriabesök
 • ASIH Lund - bidrag för att anlita föreläsare
 • Fleminggatans vård- och omsorgsboende, Gävle -  hyra av minibuss inklusive drivmedel
 • Stuxgårdens äldreboende, Fårösund - bidrag till lusthus
 • Gävle kommun och Gävle välfärd - bidrag till lusthus

 
Polisnallen, till barn som besöker
Polisen i Norrköping

 

Tidigare års Hemsögåvor

Hemsögåvan 2018 gick till olika aktiviteter för elever i våra skolor.

 Vilka som fått tidigare års Hemsögåvor hittar du här.