Badhus

Det råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. Merparten av dagens anläggningar är uttjänta. Genom Hemsös erbjudande utökas tillgången till badhus så att fler får möjlighet att uppleva vatten som en trygg plats.

Badhus ska vara en lustfylld upplevelse med utrymme för både motion, lek och vila. Det är en social och demokratisk mötesplats dit alla är välkomna, oavsett ålder, kön och bakgrund – ett nav i kommunen som är fyllt av liv. Det fyller också en viktig funktion för föreningslivet samt för friskvård och hälsa. Badhus är dessutom platsen för livsviktig kunskap och långsiktig trygghet. Simskolor och simträning räddar liv.

Efterfrågan

Badhus är en kommunal angelägenhet. Skolverket ställer kunskapskrav gällande simning i läroplanen. Kommunerna behöver tillgodose skolornas behov av simundervisning och se till att simkunnighetsmålet uppfylls.

Det finns ett stort behov av nya badhus då många av dagens anläggningar är gamla och uttjänta. Investeringsbehovet för badhus bedöms uppgå till 40–60 miljarder kronor den närmaste tiden. Det har sin grund i att 75 procent av Sveriges badhus byggdes för över 40 år sedan och har uppnått sin tekniska livslängd.

Hemtag – specialister i samverkan

Hemsö och Tagebad bildade under hösten 2021 det gemensamma bolaget Hemtag. Det ägs med hälften vardera och har uppdraget att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar.

Hemtags badhus utvecklas med Tagebads specialistkunskap och erfarenhet inom bad- och friskvårdsanläggningar och med Hemsös långsiktighet, genomförandekraft och finansiella styrka. Det gemensamma bolaget erbjuder kommuner och regioner möjligheten att hyra badhus i stället för att äga dem själva. Tillsammans kan vi bidra till att fler moderna badanläggningar byggs.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Åsa Linder, projektutvecklare Hemsö: asa.linder@hemso.se, 08-501 171 23

Bruno Petersson, projektutvecklare Hemsö: bruno.petersson@hemso.se, 072-205 27 05