Hemsö vinner Stora Samhällsbyggarpriset

Publicerat

Hemsö har tillsammans med Upplands Väsby kommun, White arkitekter och Peab vunnit Stora samhällsbyggarpriset för byggnaden Messingen i Upplands Väsby.

Byggnaden Messingen är central i Upplands Väsbys satsning på en attraktiv gymnasieskola i ett förnyat centrum. En nyckelfaktor är att byggnaden rymmer en mångfald av olika verksamheter som kompletterar varandra och skapar interaktion mellan gymnasieelever och vuxna som vistas i byggnaden. Servicefunktioner som bibliotek, restaurang och konferenslokaler samutnyttjas med verksamheten i två gymnasieskolor. Byggnadens gedigna material, solskyddande fasad och lokalernas mångsidiga användbarhet ger goda förutsättningar för byggnadens hållbarhet.

-       Byggnaden Messingen är en inspirationskälla både internt på Hemsö och gentemot andra kommuner när vi bygger nytt och bygger om i andra kommuner säger Hemsös vd Per Berggren.
        Fastigheten ägs till hundra procent av Hemsö. White arkitekter har ritat och Peab har uppfört byggnaden. Byggnaden är en del i Upplands Väsbys satsning på ett attraktivare och mer funktionellt centrum.