Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter

Publicerat

Hemsö säljer 15 LSS-fastigheter för 132,1 mkr. Köpare är Sveafastigheter Fund III AB.

Fastigheterna som avyttras förhyrs främst som LSS-boenden och har en genomsnittlig uthyrningsbar area om cirka 500 kvadratmeter.

-       Affären innebär att Hemsö renodlar sitt bestånd genom att sälja ett antal mindre fastigheter. Sveafastigheter med sin specialisering på omsorgsfastigheter av karaktären LSS och SoL är en utmärkt tagare med rätt fokus för att vidareutveckla beståndet, säger Hemsös VD Per Berggren.

-        

Frånträde sker den 2 maj, ekonomiskt frånträde sker per 1 maj.