Hemsö och Vikstaden avbryter transaktion i Jönköping

Publicerat

Då säljaren inte uppfyllt sina åtaganden för fullföljandet av den tidigare kommunicerade försäljningen* av Jönköping Elektronen 3 till Hemsö har parterna kommit överens om att avbryta transaktionen.

*Pressrelease 17 maj 2013.