Hemsö emitterar 500 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 500 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet löper i 1,5 år till en rörlig ränta om 3M Stibor + 0,35 %.