Hemsö emitterar 350 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö utökar lån 103 med 350 mkr. Lånet förfaller 2015-11-12. Emissionen gjordes till ett pris motsvarande Stibor 3 månader + 0,38 procent.