Hemsö emitterar 500 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 500 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet löper till 26 januari 2016 med en rörlig ränta om 3M Stibor + 0,40 %.