Hemsö emitterar 200 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö utökar lån 107 med 200 mkr. Lånet förfaller den 26 januari 2016. Emissionen gjordes till ett pris motsvarande Stibor 3 månader + 0,35 procent.