Hemsö emitterar 500 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 500 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet löper i 2 år till en rörlig ränta om 3M Stibor + 0,45 %.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014 klockan 12.00.