Hemsö emitterar 300 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 300 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet förfaller i mars 2018 och löper med en rörlig ränta om 3M Stibor plus 0,65 procent.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2015 klockan 08:00.


Dokument