Hemsö emitterar 300 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 300 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet förfaller i september 2021 och löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor plus 1,15 procent.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 klockan 08:00.

Dokument