Hemsö emitterar 750 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö emitterar 750 mkr inom ramen för befintligt MTN program. Lånet löper till den 28 november 2016 till en fast ränta om 0,40 %.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2015 klockan 08:00.

Dokument