Hemsös årsredovisning för 2014 publicerad

Publicerat

Hemsö Fastighets ABs årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning från och med mitten av maj 2015.

http://www.hemso.se/finansiell-information/rapporter/

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 klockan 08:00.

Dokument