Hemsös fastighetschef går vidare

Publicerat

Hemsös fastighetschef Monica Fallenius kommer att lämna sin anställning på Hemsö för att tillträda en tjänst som affärsområdeschef Transaktion och etablering på Atrium Ljungberg. Datum för när Monica lämnar sin tjänst på Hemsö är ännu inte fastställt. Processen med att rekrytera en efterträdare har inletts.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08:30 CET.

Dokument