Hemsö emitterar 100 mkr under MTN program

Publicerat

Hemsö utökar lån 122 som förfaller i februari 2019 med 100 mkr. Priset på obligationen motsvarar en kreditmarginal om 0,99 procent.

Likviden kommer att användas till allmänna rörelseändamål.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 klockan 08:00.

Dokument