Hemsös och SveaNors dotterbolag får tilldelning av hyreskontrakt

Publicerat

Stockholms Läns Landsting har fattat beslut om att tilldela Hemsös och SveaNors dotterbolag ett hyreskontrakt avseende nya S:t Eriks Ögonsjukhus.

Hyresavtalet omfattar sjukhuslokaler om cirka 14 700 kvadratmeter. Byggstart är planerad till hösten 2016 och sjukhuset skall stå färdigt vid årsskiftet 2019/2020.

Avtalets villkor kommer att meddelas inom kort.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2016 klockan 13:00.

Dokument