Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter

Publicerat

Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter.  

-          Vi ser detta som ett bevis på Hemsös finansiella styrka och långsiktiga stabilitet. Det är glädjande att Standard & Poor’s lyfter fram vårt aktiva arbete med att förlänga bolagets ränte- och kapitalbindning, säger Jonas Rosengren, Finanschef på Hemsö.

Dokument