Hemsö emitterar 200 mkr under EMTN program

Publicerat

Hemsö har emitterat 200 miljoner kronor inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen löper i fem år till en rörlig ränta på tre månader Stibor plus 0,85 procent.

Dokument