Hemsö emitterar 400 mkr under EMTN program

Publicerat

Hemsö har emitterat två obligationer på vardera 200 mkr inom ramen för bolagets EMTN program. Den ena obligationen har förfall 2020-03-09 och löper med rörlig ränta plus en kreditmarginal motsvarande 0,61 procent och den andra obligationen har förfall 2019-01-25 och löper med fast ränta på 0,20 procent.

Dokument