Hemsö emitterar 15-årig obligation

Publicerat

Hemsö emitterar 35 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen löper i 15 år till en kreditmarginal på 0,80 procent och med en fast årlig kupong om 1,80 procent. Obligationen är den andra emissionen i euromarknaden och Hemsös första obligation med en löptid över 10 år.

- Obligationens långa löptid är en del av en uttalad strategi att förlänga Hemsös kapital- och räntebindning, säger Jonas Rosengren, finanschef.

Dokument