Hemsö utökar 15-årig obligation

Publicerat

Hemsö emitterar 25 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen är en utökning av en tidigare emitterad obligation med förfall den 5:e maj 2032. Obligationen löper i 15 år till en kreditmarginal på 0,80 procent och med en fast årlig kupong om 1,80 procent. Totalt utestående belopp i obligationen blir 60 miljoner euro. 

Dokument