Hemsö utökar 15-årig obligation med ytterligare 25 miljoner euro

Publicerat

Hemsö emitterar ytterligare 25 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen är en utökning av en tidigare emitterad obligation med förfall den 5:e maj 2032. Obligationen löper i 15 år till en kreditmarginal på 0,80 procent och med en fast årlig kupong om 1,80 procent. Totalt utestående belopp i obligationen blir 85 miljoner euro. 

Dokument