Hemsö emitterar 50 miljoner euro i 15-årig obligation

Publicerat

Hemsö emitterar 50 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen löper i 15 år till en kreditmarginal på mid swap plus 0,80 procent med en fast kupong om 2,00 procent.

Hemsö har under senaste året emitterat totalt 135 miljoner euro och 150 miljoner kronor i löptider i 15 och 20 år.

Dokument