Hemsö förlänger kapital- och räntebindningen

Publicerat

Hemsö har under oktober och november, i ett antal transaktioner, emitterat obligationer om cirka 2 miljarder kronor med löptider från 10 till 25 år. Lånen löper med fast ränta.

Emissionerna har gjorts under Hemsös EMTN program i både EUR och SEK och nästan hela den emitterade volymen kommer från nya investerare. Hemsös kapital- och räntebindning var 6,6 år respektive 5,1 år vid tredje kvartalet 2018.

- Vi fortsätter framgångsrikt arbetet med att bredda bolagets finansiering och ytterligare förlänga kapital- och räntebindning, säger Jonas Rosengren, Finanschef Hemsö.

Dokument