Årsredovisning Hemsö 2018

Publicerat

Hemsös årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, hemso.se.

Under vecka 18 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att finnas tillgänglig. Denna kan beställas via hemso.se eller genom att kontakta Hemsö på telefon 08-501 170 00.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april.

Dokument

Bilder

Hemsö ÅR 2018 omslag

/Public/2534/2775948/9c511b72d56facf9_org.png

Hemsö ÅR 2018 omslag
Ladda ned högupplöst