Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter

Publicerat

Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter.

-          Standard and Poor’s fortsätter att uppmärksamma den ökade kvalitén i fastighetsbeståndet och Hemsös arbete att förlänga hyresdurationen vilket minskar bolagets vakansrisk. Därutöver framhäver de vårt arbete att bredda investerarbasen med fokus på upplåning i längre löptider, säger Jonas Rosengren, Finanschef på Hemsö.

Dokument