Delårsrapport januari – mars 2020

Publicerat

Sammanfattning januari – mars 2020

  • Hyresintäkterna ökade till 797 mkr (723).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 445 mkr (423)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 110 mkr (128). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -70 mkr (-51).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till 364 mkr (406).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 57 300 mkr (49 559).
  • Under året förvärvades 8 fastigheter (5) för 210 mkr (2 348) och 2 fastigheter (1) avyttrades för 3 mkr (58).

− Hemsös affärsmodell med låg risk och de styrkor vi byggt inom bolaget blir tydliga i ett tuffare marknadsläge som den pågående Covid-19 pandemin medför. Hemsö skall vara en långsiktig fastighetspartner till den offentliga sektorn och det gäller både goda och framförallt i dåliga tider. Vår strategi står fast och nu är det viktigt att fortsätta med verksamheten som vanligt för att stötta våra leverantörer, hyresgäster och den offentliga sektorn, säger Nils Styf.

Dokument