Delårsrapport januari – september 2022

Publicerat

Sammanfattning januari – september 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 3 005 mkr (2 668).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 1 798 mkr (1 587).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 721 mkr (4 908) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 201 mkr (139).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till 3 970 mkr (5 404).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 85 004 mkr (73 516).
  • Under perioden investerades 2 838 mkr (2 955) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 26 fastigheter (35) för 1 923 mkr (3 218). 

− Hittills i år har Hemsö bidragit med 5 900 nya skolplatser och 405 nya äldreboendeplatser. Offentlig sektor behöver hjälp för att kunna möta behovet av fler skolor, äldreboenden, idrottshallar och annan social infrastruktur. Särskilt när världsläget är skakigt. Hemsös verksamhet är stabil, vi har kapacitet att möta morgondagens behov tillsammans med våra hyresgäster, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

 
 

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                   08-501 170 35

Dokument