Hemsö förvärvar fastighet i Halmstad

Publicerat

Hemsö har förvärvat en fastighet med en uthyrningsbar yta om cirka 8 000 kvadratmeter i Halmstad med en markareal om cirka 58 000 kvadratmeter och befintliga byggrätter om cirka 8 000 kvadratmeter.

Fastigheten Bäckagård 1:17 ligger i Eketånga, längst Nya Tylösandsvägen. För närvarande finns sex byggnader på fastigheten samt mindre lokaler och förråd.

–  I fastigheten bedrivs i huvudsak utbildningsverksamhet i form av förskolor och en skola. Över tid avser Hemsö att utveckla fastigheten ytterligare med skolverksamhet och annan samhällsservice, säger Bruno Petersson på Hemsö.

Hemsö tillträder fastigheten den 1 november 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Robert Cardell, projektutvecklare                040-636 48 26
Åsas Thoft, kommunikationschef                 08-501 170 57

Dokument