Halvårsrapport januari – juni 2022

Publicerat

Sammanfattning januari – juni 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 980 mkr (1 751).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 1 184 mkr (1 018).
  • Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 4 500 mkr (2 504) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 68 mkr (112).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 4 790 mkr (2 981).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 683 mkr (69 619).
  • Under perioden investerades 1 960 mkr (2 030) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 24 fastigheter (29) för 1 426 mkr (2 697) och 1 fastighet (2) avyttrades för 3 mkr (8). 

− Hemsös verksamhet är stabil trots en osäker omvärld och turbulent kapitalmarknad. Vi har emitterat 3,6 miljarder kronor i obligationsmarknaden under första halvåret och jag bedömer att vi har fortsatt god tillgång till kreditmarknaden. Det har varit en aktiv period med investeringar i både förvärv och nyproduktion. Kommunerna vill arbeta med oss, vi växer i de orter där vi redan finns och etablerar oss även i nya. Jag är stolt över förtroendet och riktar ett extra tack till mina engagerade kollegor, säger Nils Styf, vd, Hemsö.   
 

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 11:30 CET.

Dokument