Hemsö förvärvar äldreboendeprojekt i Sverige

Publicerat

Hemsö förvärvar pågående projekt avseende tre äldreboenden i Borlänge, Krokom och Östersund. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB. Investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor.

Uthyrningsbar yta omfattar totalt 18 500 kvadratmeter. Förutom äldreboenden ingår även annan verksamhet som förskola, dagverksamhet och trygghetsbostäder. Hyresavtal är tecknade med Borlänge kommun, Östersunds kommun och Förenade Care i Krokom. Avtalstiderna löper mellan 12 och 20 år.

‒ Vi ser fram emot en långsiktig relation med hyresgästerna och att utöka närvaron i Borlänge samt etablera oss i Östersundsregionen. Behovet av nya äldreboenden är stort både nu och i framtiden och vi är glada över att kunna göra dessa investeringar trots en osäker omvärld. Det är fina projekt som passar väl in i Hemsös portfölj, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Projekten beräknas vara färdigställda under 2023.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, vd                                                     08-501 170 01
Åsa Thoft, kommunikationschef                     08-501 170 57

Dokument