Bokslutskommuniké januari – december 2022

Publicerat

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 4 073 mkr (3 614).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 2 309 mkr (2 145).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 589 mkr (7 587) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 251 mkr (209).
  • Årets resultat efter skatt minskade till 2 563 mkr (8 189).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 879 mkr (75 737).
  • Under året investerades 3 809 mkr (4 133) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under året förvärvades 43 fastigheter (38) för 2 867 mkr (3 456) och 7 fastigheter (5) avyttrades för 414 mkr (2 030).

− Under 2022 färdigställde vi rekordmånga projekt som nu genererar kassaflöde; 26 skolor och äldreboenden i Sverige och Finland. Vi har även byggstartat och förvärvat flera skolor, äldreboenden och annan social infrastruktur i våra marknader. Anledningen till att vi kunnat göra detta beror på mina drivna och kompetenta kollegor, en långsiktig ägare i Tredje AP-fonden och att vi trots en skakig marknad fortsatt haft kontinuerlig god tillgång till kapitalmarknaden, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 15:00 CET.

Dokument