Hemtag utvecklar badhus i Nacka

Publicerat

Nacka kommun har fattat beslut att fastighetsbolaget Hemtag, till hälften ägt av Hemsö och till hälften av Tagehus Holding, kommer att utveckla, äga och driva Myrsjö simhall i Nacka. Den överenskomna avtalstiden mellan Nacka kommun och Hemtag omfattar 33 år med möjlighet till förlängning med fem år i taget.

Hemtag kommer att utveckla, äga och driva anläggningen som förutom simhall kommer att innehålla gym med plats för gruppträning samt studieplatser för unga. Badhuset ska byggas enligt ett helt nytt och hållbart koncept, Ekobad, med minskad energiförbrukning vid både byggnation och drift. Byggnaden kommer att uppföras med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för besökarna. Badhuset kommer också att generera ett väsentligt lägre CO2-avtryck, cirka 30 – 40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda badanläggningar.

Vi är mycket glada över möjligheten att få utveckla ett nytt badhus i Nacka med detta nya, hållbara koncept Ekobad. Nacka har länge varit en prioriterad kommun för oss och det är roligt att vi nu kan bredda vårt samarbete till att inkludera badhus. Vi ser fram emot invigningen av Myrsjö badhus och ett fortsatt gott samarbete med Nacka kommun, säger Liv Ödman som är projektutvecklare på Hemsö.

– Jag är glad och stolt över det resultat som har kommit av upphandlingen som kommer att resultera i en unik bad- och friskvårdsanläggning i Myrsjö. Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).
 

Badhuset planeras att stå klart hösten 2025.

För vidare information vänligen kontakta:

Liv Ödman, projektutvecklare, Hemsö                      08-501 170 32
Olle Stadig, fastighetschef, Tagehus Holding           070-551 96 86
Åsa Thoft, kommunikationschef, Hemsö                  08-501 170 57

Dokument

Bilder

Fasad entré - Myrsjö badhus

/Public/2534/3710679/bce9151535793584_org.jpg

Fasad entré - Myrsjö badhus
Ladda ned högupplöst