Delårsrapport januari – mars 2023

Publicerat

  • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 183 mkr (983).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 580 mkr (572).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -1 255 mkr (1 734) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 103 mkr (-3).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till -463 mkr (1 934).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 784 mkr (79 987).
  • Under perioden investerades 649 mkr (942) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 4 fastigheter (17) för 116 mkr (1 316) och inga fastigheter (0) avyttrades.

− Hemsö har en marknadsledande position inom social infrastruktur och en stabil finansiell ställning. Vi har tecknat flera nya hyresavtal och upplever att efterfrågan inom våra segment är större än någonsin. Tack vare mina professionella kollegor och vår majoritetsägare, Tredje AP-fonden, kan vi fortsätta att utveckla nya samhällsfastigheter till den offentliga sektorn, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                  08-501 170 35

Dokument