Kerstin Hessius ny styrelseordförande i Hemsö

Publicerat

Kerstin Hessius valdes till ny ordförande vid Hemsös årsstämma 2023. Hon ersätter Pär Nuder som innehaft rollen sedan 2013.

Kerstin Hessius har varit styrelseledamot i Hemsö sedan 2009. Fram till december 2022 var hon vd för Hemsös majoritetsägare Tredje AP-fonden.

Vid årsstämman valdes Staffan Hansén, vd för Tredje AP-fonden, till ny styrelseledamot i Hemsö.

Information om Hemsös styrelseledamöter finns på hemso.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, vice vd och CFO                                   08-501 170 35 

Dokument