Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / 9 av 10 övertygade att lokaler påverkar oss på äldre dagar
press

9 av 10 övertygade att lokaler påverkar oss på äldre dagar

- Icke regulatorisk information

Svenska folket värnar om rätten till ett bra boende när man blir gammal. Det framgår tydligt i en ny undersökning om att åldras och om boende på äldre dagar som genomförts på uppdrag av fastighetsbolaget Hemsö.

Undersökningen visar att hela 94 procent av svenska folket anser att ett äldreboendes lokaler påverkar både den fysiska och den mentala hälsan hos äldre.

– Vi som fastighetsbolag för samhällsservice tycker att det känns motiverande att så många anser att lokalen har stor betydelse för äldres fysiska och mentala hälsa. Det här är för oss ett incitament att än mer satsa på bra lokaler för äldreboenden, säger Hemsös vd Per Berggren

Åtta av tio anser att det är mycket viktigt med genomtänkta lokaler som fungerar bra för äldre med stort behov av stöd. Nio av tio svenskar tycker att det är viktigast att ens egen självständighet och integritet respekteras i ett framtida boende. Viktigt är också en trygg och säker miljö, enligt 92 procent av svenska folket.

– Självklart är tryggheten en viktig faktor när man tänker på hur man ska bo som äldre.  Men det är kanske ännu mer intressant att självständighet och integritet är så viktiga. Människors starka önskan att kunna välja hur man ska bo och att själv kunna bestämma över sin vardag kommer att ställa helt nya krav på den som vill verka inom området boende för äldre, säger Arne Modig, opinionsanalytiker.

Framtidstron hos unga är stor. Bland personer under 30 finns högst tilltro till att bra äldreboenden kommer att finnas när man behöver det. Vi är ett folk som inte räds åt att bli gamla. Bland hela svenska folket är fem av tio positiva till att bli äldre.

Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget Novus i januari via webbintervjuer med 1000 personer. Urvalet är representativt för Sveriges befolkning 18-100 år.

Undersökningen är gjord på uppdrag av fastighetsföretaget Hemsö som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice.

Hela undersökningen finns tillgänglig på hemso.se

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, vd                                                                                08-501 170 01

Karin Nilsson Malmén, kommunikationsansvarig                                 08-501 170 25