Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / AP3 köper resterande 50 procent i Hemsö
press

AP3 köper resterande 50 procent i Hemsö

- Regulatorisk information

Tredje AP-fonden har idag tecknat avtal med Kungsleden om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. Därmed blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden.

Hemsös verksamhet startades inom ramen för Kungsleden vilka köpte det första beståndet av publika fastigheter 2001. 2009 samlades Kungsledens publika bestånd i ett eget bolag, Hemsö Fastighets AB, och Tredje AP-fonden gick in som 50 procentig ägare. I och med det avtal som tecknades idag köper Tredje AP-fonden resterande 50 procent av Hemsö och blir ensam ägare.

–       Tredje AP-fonden passar väl som ägare av Hemsö. Båda verksamheterna syftar till att skapa långsiktig avkastning och samhällsnytta säger Per Berggren, vd Hemsö Fastighets AB.

I samband med affären renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd genom att Kungsleden tecknar ett avtal om att köpa 15 fastigheter till en total köpeskilling om cirka 1 600 mkr. Samtliga fastigheter har ett betydande inslag av kontorsverksamhet.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013.

Dokument