Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Årsredovisning Hemsö 2019
press

Årsredovisning Hemsö 2019

- Regulatorisk information

Hemsös årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, hemso.se.

Under vecka 17 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att finnas tillgänglig. Denna kan beställas via hemso.se eller genom att kontakta Hemsö på telefon 08-501 170 00.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april.
 

 

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 10:00 CET.