Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Årsredovisning och hållbarhetsredovisning Hemsö 2022
press

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning Hemsö 2022

- Regulatorisk information

Hemsös årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgängliga på bolagets webbplats, hemso.se.

Under vecka 16 kommer de tryckta versionerna att finnas tillgängliga. De kan beställas via hemso.se eller genom att kontakta Hemsö på telefon 08-501 170 00.

De engelska versionerna finns tillgängliga från vecka 16.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 10:00 CET.