Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Barkarby sjukhus – ett koncept för modern sjukvård börjar ta form
press

Barkarby sjukhus – ett koncept för modern sjukvård börjar ta form

- Icke regulatorisk information

Ett nytt och modernt sjukhus i Barkarby kan visa vägen för morgondagens sjukhusvård för medborgarna i Stockholm. Barkarby sjukhus kan tillgodose det ökade vårdbehovet till följd av den demografiska utvecklingen främst i den nordvästra delen av Stockholms län. Barkarby sjukhus kan också avlasta akutsjukhusen genom ökad tillgänglighet till ett brett vårdutbud för regionens patienter.

Hemsös markanvisning för Barkarby sjukhus ligger i nära anslutning till den planerade T-banestationen i Barkarby vilket innebär att cirka 1,4 miljoner invånare kommer att kunna nå det nya sjukhuset inom 30 minuter när T-banan är utbyggd år 2021.

Mot denna bakgrund har Hemsö, i ett inledande skede, tagit hjälp av Capio för att utforma sjukhusets lokaler för effektiva patientflöden och en modern sjukvård som tillgodoser det långsiktiga vårdbehovet hos patienterna i regionen. Detta sammanfattas i en gemensam förstudie.

De bärande idéerna bakom Hemsös och Capios ambition med Barkarby sjukhus är att det kan bli det första sjukhuset i sitt slag för Stockholms patienter som är anpassat utifrån landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården – ett sjukhus som samlar alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för medborgarna i Stockholms nordvästra del. Lokalerna utformas i syfte att skapa en läkande miljö för snabbare tillfrisknande hos patienterna.

Barkarby sjukhus kan också innehålla en modern närakut med tillgängliga öppettider för patienterna. Vidare kan sjukhuset innehålla öppenvård i olika former samt slutenvård med bland annat geriatrik och stödjande vård.

Barkarby sjukhus planeras få en yta på 36 000 kvadratmeter inklusive ett parkeringshus och innehålla cirka 220 vårdplatser på slutenvårdsavdelningarna.

Bakgrunder till studien och framtagandet av konceptet är att Hemsö sommaren 2014 fick en markanvisning av Järfälla kommun för att kunna uppföra ett nytt sjukhus i Barkarby. Om allt går som planerat kommer sjukhuset att färdigställas 2020.