Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké 2016
press

Bokslutskommuniké 2016

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – december 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 189 mkr (1 988).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 111 mkr (959).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 072 mkr (581) och värdeförändringar på derivat uppgick till -208 mkr (140).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 343 mkr (1 350).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 33 629 mkr (26 502).
  • Under perioden har 49 fastigheter (20) förvärvats för 3 362 mkr (1 154) och 11 fastigheter (16) har avyttrats för 61 mkr (853).

      Vi levererar vårt starkaste resultat någonsin och har fortsatt att renodla och förbättra kvaliteten på vår fastighetsportfölj säger Hemsös VD Nils Styf.