Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké Hemsö 2012
press

Bokslutskommuniké Hemsö 2012

- Regulatorisk information

  Hemsö fortsätter utvecklas positivt

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 899 mkr (1 671) vilket motsvarar en ökning med 14 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 364 mkr (1 202), en ökning med 13 procent framförallt till följd av genomförda förvärv.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 84 mkr (897) och på finansiella instrument till -128 mkr (-235). Sänkt bolagsskatt har medfört en engångsintäkt om 263 mkr utöver sedvanlig skattekostnad.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 581 mkr (826).
  • Marknadsvärde på fastigheterna uppgick till 22 951 mkr, en ökning med 2 093 mkr, vilket främst förklaras av nettoinvesteringar om 2 057 mkr

Kommentar från vd Per Berggren

”Vi har uppnått våra mål för 2012 och har en stark ställning som Sveriges största privata fastighetsägare av samhällsfastigheter. Som ett led i att Tredje AP-fonden förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Hemsö renodlar vi vårt bestånd och avyttrar vår fastighetskategori Övrigt.”

För fullständig rapport se bifogad pfd.