Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké Hemsö 2013. Förvärv på ny marknad och breddad kapitalförsörjning
press

Bokslutskommuniké Hemsö 2013. Förvärv på ny marknad och breddad kapitalförsörjning

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari–december 2013

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -125 mkr (84).
  • Värdeförändringar på derivat uppgick till 297 mkr (-128).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 528 mkr (581).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 22 637 mkr (22 951).
  • Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

Hemsö har under året genomfört ett antal strategiska förvärv och breddat kapitalförsörjningen. I februari tillträdde Tredje AP-fonden 100 procent av aktierna i Hemsö. I juni förvärvade AB Sagax indirekt 15 % av bolaget från Tredje AP-fonden.

–   2013 har varit ett positivt år och jag är nöjd med utvecklingen. Vi har under året etablerat Hemsö i Finland och även gjort ett större förvärv på Gotland. Genom strategiska avyttringar har vi renodlat fastighetsportföljen. I ett jämförbart bestånd ökade Hemsös hyresintäkter med 15 miljoner kronor. Sammantaget ger insatserna en bra grund för ytterligare tillväxt och lönsamhet och jag ser med tillförsikt på Hemsös framtid, säger Hemsös VD Per Berggren.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.