Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké Hemsö 2014. Strategiska förvärv och starkt förvaltningsresultat
press

Bokslutskommuniké Hemsö 2014. Strategiska förvärv och starkt förvaltningsresultat

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari–december 2014

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 054 mkr (1 875).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 833 mkr (674).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -261 mkr (-125) och värdeförändringar på derivat uppgick till -760 mkr (297).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -360 mkr (528).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 668 mkr (22 637).
  • Under perioden har 33 fastigheter (23) förvärvats för en total köpeskilling om 4 606 mkr (1 104) och 68 fastigheter (31) har avyttrats för ett värde om 3 352 mkr (1 797).

       2014 kännetecknades av strategiska förvärv, renodling av Hemsös fastighetsportfölj samt fortsatt framgångrika emissioner på den svenska kapitalmarknaden. Hemsö har stärkt sin position som en stor aktör inom området samhällsfastigheter och vi har en stabil grund för fortsatt tillväxt säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015 klockan 14:30.