Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2021
press

Bokslutskommuniké januari – december 2021

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – december 2021

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 3 614 mkr (3 270).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 2 145 mkr (1 810).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 7 587 mkr (2 441) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 209 mkr (-72).
  • Årets resultat efter skatt ökade till 8 189 mkr (3 333).
  • Marknadsvärde fastigheter uppgick till 75 737 mkr (62 240).
  • Under året investerades 4 133 mkr (3 255) i ny-, till- och ombyggnation.
  • Under året förvärvades 38 fastigheter (32) för 3 456 mkr (2 483) och 5 fastigheter (10) avyttrades för 2 030 mkr (124).

− Jag känner en enorm tacksamhet när jag summerar året som gått. Pandemin har inte drabbat oss på samma skoningslösa sätt som många andra. Vi presenterar ett bokslut som är det starkaste någonsin. Vi har under året fortsatt att satsa där andra backar, vi investerar i områden där många väljer att fokusera på problemen i stället för möjligheterna. Jag är glad att få arbeta med kollegor som vill och kan göra skillnad där det behövs som bäst, säger Nils Styf, vd, Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 15:00 CET.