Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2019
press

Bokslutskommuniké januari – december 2019

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – december 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 3 027 mkr (2 607)

  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 720 mkr (1 443)

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 037 mkr (2 060). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -25 mkr (91).

  • Årets resultat efter skatt ökade till 3 111 mkr (3 092).

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 55 027 mkr (46 236).

  • Under året förvärvades 23 fastigheter (29) för 5 242 mkr (3 135) och 16 fastigheter (10) avyttrades för 1 239 mkr (867).
     

− När vi summerar det finansiella resultatet för 2019 konstaterar jag att Hemsö uppvisar det starkaste kassaflödet och det högsta resultatet någonsin. Förvaltningsresultatet för året ökade med hela 19 procent till 1,7 miljarder kronor. Förutom det fina resultatet har 2019 varit ett år där vi byggt ett starkare Hemsö, utökat vårt samarbete med den offentliga sektorn och lagt grunden för fortsatt tillväxt genom högkvalitativa nyproduktionsprojekt, säger Nils Styf.