Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2020
press

Bokslutskommuniké januari – december 2020

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – december 2020

  • Hyresintäkterna ökade till 3 270 mkr (3 027)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 810 mkr (1 760)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 441 mkr (2 037) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -72 mkr (-25).
  • Årets resultat efter skatt ökade till 3 333 mkr (3 111).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 62 240 mkr (55 027).
  • Under året förvärvades 32 fastigheter (23) för 2 483 mkr (5 242) och 10 fastigheter (16) avyttrades för 124 mkr (1 239).
 

− Tack vare Hemsös stabila affärsmodell har Covid-19 inte medfört någon betydande finansiell påverkan och vi presenterar vårt starkaste bokslut någonsin. Genom tecknade nyproduktionsprojekt under året bidrar vi med över 8 000 nya skolplatser och 650 nya äldreboendeplatser. Jag är stolt över att vi på Hemsö är en drivande part i samhällsutvecklingen genom fler hållbara miljöer anpassade för de som vistas och arbetar i våra fastigheter, säger Nils Styf, VD Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                                                                             08-501 170 01
Rutger Källén, CFO                                                                                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 16:00 CET.