Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2022
press

Bokslutskommuniké januari – december 2022

- Regulatorisk information
  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 4 073 mkr (3 614).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 2 309 mkr (2 145).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 589 mkr (7 587) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 251 mkr (209).
  • Årets resultat efter skatt minskade till 2 563 mkr (8 189).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 879 mkr (75 737).
  • Under året investerades 3 809 mkr (4 133) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under året förvärvades 43 fastigheter (38) för 2 867 mkr (3 456) och 7 fastigheter (5) avyttrades för 414 mkr (2 030).

− Under 2022 färdigställde vi rekordmånga projekt som nu genererar kassaflöde; 26 skolor och äldreboenden i Sverige och Finland. Vi har även byggstartat och förvärvat flera skolor, äldreboenden och annan social infrastruktur i våra marknader. Anledningen till att vi kunnat göra detta beror på mina drivna och kompetenta kollegor, en långsiktig ägare i Tredje AP-fonden och att vi trots en skakig marknad fortsatt haft kontinuerlig god tillgång till kapitalmarknaden, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 15:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post